Červené blato
Rašeliniště Červené blato na Třeboňsku na jihu Čech patří k nejzajímavějším přírodním rezervacím v České republice. Vrstva rašeliny v něm dosahuje na některých místech hloubky až osmi metrů. Jedná se v podstatě o močál, nacházející se na okraji Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, mezi městečky Trhové Sviny a Suchdol nad Lužnicí. Červené blato patří do skupiny třeboňských rašelinišť, která vznikla v místech terénních depresí. Na začátku jejich vývoje byla před 10 000 až 12 000 lety, tedy koncem poslední doby ledové, slatinná společenstva. Název Červené blato je zřejmě podle hnědooranžově zabarvené vody, která z rašeliniště vytéká.
Chráněná přírodní rezervace
Na dnešním území rezervace se od roku 1774 těžila rašelina pro blízkou sklářskou huť. Těžba byla ukončena ve 20. století. Od r. 1953 je území chráněno jako přírodní rezervace, dnes jako národní přírodní rezervace, a má výměru 331,4 ha. Předmětem ochrany je lesní rašeliniště s rozlehlými porosty blatkového boru. Plochy, kde se těžila rešelina, se velmi dobře regenerují a vznikla tu tak pestrá mozaika rašelinných biotopů, od bezlesí až po prales s významnou flórou a faunou.V místech nenarušených těžbou se daří vzácné borovici blatce, staré až 200 let; vtroušena je bříza pýřitá a bělokorá, krušina olšová, bohatý je porost rojovníku bahenního. Po obvodové části rostou rašelinné bory. Hojný je suchopýr pochvatý, vzácnější masožravá rosnatka okrouhlolistá. V blatkovém boru žijí především bezobratlí. Podrob­ně byla zkoumána fauna motýlů – odborníci tu napočítali takřka 600 druhů.Přirozenými rostlinnými společenstvy rašeliniště jsou porosty borovice blatky staré až 200 let. Nápadné jsou i keře rojovníku bahenního a brusnicovitých rostlin. Převládá brusnice borůvka, vlochyně bahenní a kyhanka sivolistá. Hojně je zastoupen suchopýr pochvatý a klikva bahenní, vzácněji rosnatka okrouhlolistá. Z mechů jsou tu k vidění rašeliníky rodu Sphagnum a řada dalších lesních chladnomilných mechorostů. Rozsáhlé lesy jsou útočištěm i řady ptáků, jako je kulíšek nejmenší, čáp černý, jestřáb lesní či jeřábek lesní. Fauna je velmi zajímavá, zejména pro bádání odborníků. Běžného návštěvníka zaujme především hojný výskyt motýlů a můr.
Naučná stezka rezervací
Rezervací prochází stejnojmenná  naučná stezka. Čtyřkilometrový vycházkový okruh se šesti zastávkami vede bažinou po upravených cestách . Turistická stezka začíná v osadě Jiříkovo Údolí, kam se i vrací. Velmi oblíbená je teráska s výhledem na rašelinné jezírko v půlce trasy. Větší část naučné stezky přes Červené blato má zpevněný povrch, proto postačí pro návštěvu běžná sportovní obuv. Stezka vede převážně po lesních pěšinách a dřevěných povalových chodníčcích. Na zastávkách jsou odpočívadla, nechybí ani přístřešek pro případ nepříznivého počasí. Trasa je přístupná celoročně.
Zdroj:
text: trebonsko.cz
foto: wikipedia.org
 
zpět - back